Tlmočenie

Úlohou tlmočníka je vytvoriť kontakt medzi cudzojazyčnými partnermi, sprostredkovať myšlienky rokujúcich strán na takej kvalitatívnej úrovni, ako keby hovorili spoločnou rečou. Toto je našim predsavzatím a tlmočníckym krédom.

Nami poskytované tlmočnícke služby:

Konzekutívne tlmočenie
Pri tomto type tlmočenia rečník prednáša prejav po častiach (sekvenciách) a potom nechá tlmočníkovi priestor, aby ich pretlmočil do cieľového jazyka.  

Simultánne tlmočenie
Simultánne tlmočenie je druh tlmočenia, pri ktorom sa tlmočenie realizuje súčasne s prejavom rečníka. V praxi to vyzerá tak, že tlmočník reprodukuje prejav rečníka do cieľového jazyka už počas počúvania prejavu, čo môže prebiehať buď s technickým zariadením, alebo bez neho. Pri simultánnom tlmočení sa spravidla striedajú dvaja tlmočníci.

Cenovú ponuku na tlmočenie vypracujeme na základe jazykovej kombinácie a odbornej náročnosti problematiky. Minimálna fakturovaná doba nasadenia tlmočníka sú 3 hodiny v prípade Bratislavy, resp. 4 hodiny mimo Bratislavy.