Preklady

  • bežné aj odborné texty – finančné, právne, technické a iné preklady

Ako postupujeme pri neúradných prekladoch?
E-mailom nám zašlete dokument a termín, do ktorého preklad požadujete. Editovateľný formát je výhodou. Váš dopyt posúdime a vypracujeme cenovú ponuku, v ktorej uvedieme cenu za normovanú stranu (NS). Jedna normovaná strana zodpovedá 1 500 znakom textu bez medzier, fakturuje sa na základe počtu znakov cieľového textu, rozdiel oproti predbežnej kalkulácii býva +/-5-7%. Po potvrdení objednávky začne prekladateľ pracovať na preklade, pred dodaním prechádza preklad korektúrou. V prípade mimoriadne náročných odborných textov je možné využiť konzultáciu s odborníkom v danej oblasti.

  •  úradné preklady (preklad s pečiatkou prekladateľa vymenovaného MS SR)

Úradné preklady súkromných (napr. výpisy z registra trestov, diplomy, vysvedčenia) a firemných dokumentov (napr. výpisy z obchodného registra, zápisnice, splnomocnenia).

Ako postupujeme pri úradných prekladoch?
Po predložení dokumentu (osobne alebo e-mailom) vypracujeme cenovú ponuku, po potvrdení ktorej sa na preklade začne pracovať. V prípade potreby zabezpečíme notárske overenie originálu dokumentov.  Hotový preklad si vyzdvihnete u nás alebo Vám ho zašleme poštou, či kuriérom.